CONCERT DE LA MERCÈ 2019

In%c3%a9s moraleda mezzo

 

 

 

 

https://www.barcelona.cat/lamerce/ca/concert-orquestra-i-cor-del-gran-teatre-del-liceu-una-nit-americana-dins-de-musica-merce